Finans Norge

Norsk Gjeldsinformasjon AS er eid av Finans Norge Servicekontor AS (Finans Norge) som er en hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge (240 finansbedrifter).

Selskapet skal formidle gjeldsinformasjon til finansforetak og kredittopplysningsselskaper, slik at de kan gjøre en enda bedre kredittvurdering av sine personkunder. I tillegg vil vi tilby kredittkunder muligheten til å få en god samlet oversikt over deres egen usikrede gjeld (forbrukslån, faktureringskort og kredittrammer/-kort). Gjeldsinformasjon vil også bli formidlet til offentlige etater (Norges Bank, Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå, m.m.) for statistikk, overvåkning og kontrollformål. Hvem som kan motta gjeldsinformasjon er regulert i gjeldsinformasjonsloven.

Norsk Gjeldsinformasjon henter gjeldsinformasjon direkte fra finansforetakene og vil kunne presentere dette for deg fra alle de finansforetakene som leverer data til oss.

Alle finansforetak som tilbyr usikret kreditt er forpliktet til å levere gjeldsinformasjon til oss. Vi ønsker ikke å duplisere data men i stedet hente dem rett fra kilden. Hvis du mener dataene ikke stemmer må du derfor henvende deg til det aktuelle finansforetaket. Finner du ikke gjeldsinformasjon kan dette skyldes at det aktuelle finansforetaket ikke har ferdigstilt integrasjonen med oss, slik de er pålagt i henhold til gjeldsinformasjonsloven.

Vi driver vår virksomhet i henhold til gjeldsinformasjonsloven med forskrift, og er også underlagt IKT-forskriften (i likhet med bankene).

Aktuelle linker