Hopp til hovedinnholdet

Nedbetalingslån økte med 0,8 mrd. i januar

Den totale forbruksgjelden økte med 0,5 mrd. i januar, og utgjør nå 160,9 mrd. Dette er en økning på 10,9 mrd. siste tolv måneder. Nedbetalingslån har økt med 7,4 mrd. (9,0%) i samme periode.

Kvinne som betaler med kredittkort i butikk.
- en sterkt vekst i nedbetalingslån har bidratt til at forbruksgjelden de siste 4 månedene har ligget på ca. 160 mrd., sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon. Foto: Shutterstock

Forbruksgjelden siste måned

1. februar var den totale forbruksgjelden i Norge på 160,9 mrd. som er en økning på 0,5 mrd. (0,3%) siste måned. Nedbetalingslån økte med 0,8 mrd. (0,9%) til 89,5 mrd. I samme periode falt bruk av kredittkort med 0,2 mrd. (-0,3%). Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) ble redusert med 0,5 mrd. (-1,8%) og utgjør 28,0 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden økte med 0,3 mrd. (0,7%) og utgjør 42,5 mrd.

- veksten i nedbetalingslån tyder på at mange må ta opp lån for større kjøp, og at sparekapitalen har blitt mindre. Sistnevnte skyldes nok høyere priser og renter. Det er en liten økning i rentebærende kredittkortgjeld som gir grunn til litt bekymring, siden det viser at en del ikke betaler alt utestående ved forfall, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon .

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden økte med 1,1 mrd. (0,8%) til 132,0 mrd. pga. økningen i nedbetalingslån.

Betalingskort utgjør 0,9 mrd. og er uendret fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 10,9 mrd. (7,3%). Nedbetalingslån har økt med 7,4 mrd. (9,0%) og kredittkortgjeld har økt med 3,5 mrd. (5,2%). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 1,9 mrd. (-4,3%), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 5,3 mrd. (23,3%). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 5,5 mrd. (4,3%) siste tolv måneder.

– til tross for økte priser og renter ser vi at forbruksgjelden har økt ganske mye, og det er nedbetalingslån som har hatt en solid vekst. Til tross for stor bruk av kredittkort har det vært positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden har blitt redusert siste tolv måneder. Det er imidlertid bekymringsfullt hvis økningen vi ser i januar fortsetter, samtidig som vi har en sterkt økning av nedbetalingslån, sier Karstensen.

Kontakter

Portrett av Svein Ove

Svein Ove Karstensen

Daglig leder

Norsk gjeldsinformasjon

Vedlegg

Månedsstatistikk_februar_2024.xlsx

Flere artikler