Hopp til hovedinnholdet

Økning på 0,7 mrd. i rentebærende kredittkortgjeld

Kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall har økt med 0,7 mrd. hittil i år, og steg med 0,4 mrd. forrige måned. Dette tyder på at flere ikke klarer å betale alt ved forfall, og dermed får høye rentekostnader.

Bilde av Visa og Mastercard.
- rentebærende kredittkortgjeld utgjør nå 42,9 mrd. og har steget jevnt de siste månedene. Dette gir grunn til bekymring siden dette er kreditter med en veldig høy rente, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.Foto: Shutterstock

Forbruksgjelden siste måned

1. mars var den totale forbruksgjelden i Norge på 161,2 mrd. som er en økning på 0,3 mrd. (0,2%) siste måned. Nedbetalingslån falt med 0,2 mrd. (-0,2%) til 89,3 mrd. I samme periode økte bruk av kredittkort med 0,4 mrd. (0,6%). Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) økte med 0,1 mrd. (0,4%) og utgjør 28,1 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden økte med 0,4 mrd. (0,9%) og utgjør 42,9 mrd.

- økningen i forbruksgjelden skyldes at folk ikke betaler alt de har utestående på kredittkortene sine. Dette er den dyreste forbruksgjelden folk kan ha, og gir grunn til bekymring, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon .

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden økte med 0,2 mrd. (0,2%) til 132,2 mrd. pga. økningen i rentebærende kredittkortgjeld.

Betalingskort utgjør 0,9 mrd. og er uendret fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 10,0 mrd. (6,6%). Nedbetalingslån har økt med 6,3 mrd. (7,6%) og kredittkortgjeld har økt med 3,8 mrd. (5,7%). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 1,4 mrd. (-3,2%), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 5,2 mrd. (22,7%). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 4,9 mrd. (3,8%) siste tolv måneder.

- økte priser på grunn av inflasjonen og veksten i nedbetalingslån har bidratt til en markant økning i forbruksgjelden. Veksten i forbrukslån har dempet seg, men de siste måneders økning i rentebærende kredittkortgjeld gir grunn til bekymring. Denne typer kreditter har en høy rente og det er viktig at folk nedbetaler denne type gjeld raskt, sier Karstensen.

Kontakter

Portrett av Svein Ove

Svein Ove Karstensen

Daglig leder

Norsk gjeldsinformasjon

Vedlegg

Månedsstatistikk_mars_2024.xlsx

Flere artikler