Hopp til hovedinnholdet

Norsk Gjeldsinformasjon AS

Norsk Gjeldsinformasjon AS er eid av de største finansforetakene i Norge som tilbyr kreditt i personmarkedet. Vi formidler gjeldsinformasjon til finansforetak og kredittopplysningsselskaper, slik at de kan gjøre en enda bedre kredittvurdering av sine personkunder. Forbrukere kan logge seg på med BankID og få en god oversikt over egen usikrede gjeld (nedbetalingslån, rammekreditter og faktureringskort). Gjeldsinformasjon vil også bli formidlet til offentlige etater (Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå) for statistikk, overvåkning og kontrollformål. Hvem som kan motta gjeldsinformasjon er regulert i gjeldsinformasjonsloven. Norsk Gjeldsinformasjon henter gjeldsinformasjon direkte fra finansforetakene og vil kunne presentere dette for deg fra alle de finansforetakene som leverer data til oss. Alle finansforetak som tilbyr usikret kreditt i Norge er forpliktet til å gjøre gjeldsinformasjonen tilgjengelig for oss. Hvis du mener dataene ikke stemmer må du henvende deg til det aktuelle finansforetaket som er kilden til de dataene vi presenterer. Finner du ikke gjeldsinformasjon kan dette skyldes at det aktuelle finansforetaket ikke har ferdigstilt integrasjonen med oss, slik de er pålagt i henhold til gjeldsinformasjonsloven. Vi driver vår virksomhet i henhold til gjeldsinformasjonsloven med forskrift, og er også underlagt IKT-forskriften (i likhet med bankene).