Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis gjeldsinformasjonen min er feil?

Vi henter gjeldsinformasjonen direkte fra finansforetakene. Hvis du mener at informasjonen ikke er korrekt må du derfor henvende deg til det aktuelle finansforetaket, siden de er kilden til de dataene vi presenterer. Vi har ingen mulighet til å slette eller endre data, det er det kun finansforetaket som kan.

Hvor finner jeg navn på banken/kreditor

Log inn på https://www.norskgjeld.no/ og klikk på fanene øverst i bildet. Da finner du navn på banken/kreditor.

Hvorfor har dere sendt meg et brev?

Når du søker om en kreditt vil finansforetaket gjøre oppslag mot oss for å innhente gjeldsopplysninger som de benytter i behandlingen av din kredittsøknad. I henhold til gjeldsinformasjonsloven er vi forpliktet til å sende ut et såkalt gjenpartsbrev til deg for å vise hvilke opplysninger det aktuelle finansforetaket har fått utlevert. Hvis du har spørsmål om hvorfor de har gjort oppslag må du kontakte finansforetaket som er oppgitt i brevet.

Kan dere se hvor mye gjeld jeg har?

Nei. Det er kun du som kan se hvor mye usikret gjeld du har ved å logge deg på vår nettside. Når du søker om en kreditt eller lån (også boliglån, billån etc), så kan det aktuelle finansforetaket gjøre et oppslag på ditt fødselsnummer, og få informasjon om hvor mye usikret gjeld du har. De vil ikke få se hvem som er dine kreditorer.

Kan dere sende meg en bekreftelse på hvor mye/lite usikret gjeld jeg har?

Nei, vi utsteder ingen attester siden det du har av gjeld kan endre seg i løpet av kort tid. Finansforetak i Norge kan enkelt gjøre oppslag mot oss for å sjekke status ved en kredittsøknad. Trenger du dokumentasjon knyttet til kredittsøknader i utlandet, kan du vurdere å bruke siste skattemelding/selvangivelse og utskrifter fra finansforetak som du er kunde hos.

Hvorfor vises ikke all min gjeld?

Myndighetene har bestemt at finansforetakene kun skal vise usikret gjeld nå. Vi håper myndighetene snart vil åpne for at finansforetakene også kan gjøre sikret gjeld tilgjengelig.

Kan dere sjekke hvor mye en person har i usikret gjeld i forbindelse med et dødsbo?

Fullmaktshaver kan få tilsendt oversikt over avdødes usikrede gjeld dersom fullmakt fra tingretten eller fylkesmannen sendes oss i Digipost eller per brevpost. Fullmakten skal ikke sendes oss på e-post pga. personvernhensyn.

Kan dere sende oversikt over usikret gjeld til verge?

Fullmaktshaver/verge kan få tilsendt oversikt over usikret gjeld dersom fullmakt fra fylkesmannen sendes oss i Digipost eller per brevpost. Fullmakten skal ikke sendes oss på e-post pga. personvernhensyn.

Hva er usikret gjeld?

Usikret gjeld omtales ofte som forbruksgjeld. I henhold til gjeldsinformasjonsloven omfatter dette nedbetalingslån/forbrukslån (uten pant), rammekreditter (kredittkort og kontokreditter) og faktureringskort/betalingskort. Eksempler på rammekreditter er Visa og Mastercard, hvor du kan betale et minimumsbeløp ved forfall i stedet for hele beløpet. Faktureringskort er kort hvor du må betale alt du har brukt ved forfall. American Express er et eksempel på et faktureringskort.

Hvorfor vises ikke produktnavn eller konto-/kortnummer?

Myndighetene tillater ikke at finansforetakene utleverer denne informasjonen. Vi håper at dette kan bli tillatt i framtiden slik at det blir enda enklere å se hva gjelden er knyttet til.

Kan jeg samtykke til å få presentert min usikrede gjeld i nettbank eller andre digitale flater?

Ja, hos enkelte aktører kan du få presentert din usikrede gjeld fra vår tjeneste dersom du samtykker til at vi utleverer den til det aktuelle foretaket. Du kan trekke dine samtykker fra samme sted (nettbank, mobilbank eller annen digital flate), eller på vår nettside norskgjeld.no hvis det ikke har utløpt.

Kan jeg samtykke til at finansforetak kan hente min gjeldsinformasjon for kredittvurdering?

Ja, du kan i enkelte nettbanker få tilbud om å samtykke til at vi utleverer gjeldsinformasjonen til det aktuelle finansforetaket for kredittbehandling. Dette samtykke kan du trekke tilbake hos finansforetaket, eller på vår nettside norskgjeld.no hvis det har varighet.

Kan kredittopplysningsselskaper bruke gjeldsinformasjonen min når de gjør kredittvurdering av meg?

Ja, men gjeldsinformasjon kan kun formidles til finansforetak. Andre som har saklig grunn til å gjøre kredittvurdering av deg (f.eks. teleselskaper), kan ikke motta gjeldsinformasjon.

Er løsningen sikker?

Vi har samme sikkerhetsnivå som en nettbank.

Hvordan bruker finansforetakene mine data?

Finansforetak bruker gjeldsinformasjonen for å gjøre en enda bedre vurdering av din kredittsøknad.

Hva er et nedbetalingslån?

Det er et lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Hva er rammekreditt?

Begrepet rammekreditt dekker kredittkort og ulike typer kontokreditter du har. Kredittkort som f.eks. Visa og MasterCard vil vises i denne kategorien. Det samme vil være for ulike kreditter du har hvor det ikke avtalt en fast nedbetalingsplan. Dette er ofte en type kontokreditt hvor du har fått innvilget en øvre kredittramme. Du kan benytte denne kreditten innenfor den rammen du har fått innvilget. Når et finansforetak foretar en kredittvurdering av deg vil den totale kredittrammen påvirke hvor mye du får i ny kreditt eller lån.

Hva er et faktureringskort?

Faktureringskort skiller seg fra kredittkort ved at du må betale inn hele fakturabeløpet innen forfallsdatoen hver måned. American Express er et eksempel på et faktureringskort.

Viser dere betalingsanmerkninger og inkassosaker?

Nei, vi viser ikke dette. Vi viser kun hvor mye usikret gjeld du har.

Ser finansforetakene den samme informasjonen som meg?

Finansforetakene ser ikke navn på kreditor med mindre du har gitt samtykke til at vi kan utlevere all gjeldsinformasjon til finansforetaket.

Hvorfor finner jeg ikke mitt kredittkort i oversikten?

Årsaken kan være at du har et kredittkort hvor du får rabatter, opptjener bonuspoeng o.l. Slike kort er ofte utstedt av et finansforetak. For eksempel er Coop MasterCard utstedt av Entercard, Esso MasterCard utstedt av SEB. I oversikten vil det da stå her henholdsvis Entercard og SEB.

Må alle finansforetak levere gjeldsdata til dere?

Ja, alle som tilbyr usikret kreditt til privatpersoner i Norge er forpliktet i henhold til gjeldsinformasjonsloven å gjøre gjeldsinformasjonen tilgjengelig for oss. Usikret gjeld omfatter nedbetalingslån (uten pant), kredittkort, kontokreditter og fakturerings-/betalingskort.

Hvorfor vises ikke studielånet mitt?

Myndighetene har bestemt at dette ikke skal vises. Vi håper at det i framtiden vil være mulig å vise dette.

Kan jeg reservere meg eller nekte at min gjeldsinformasjon blir utlevert?

Nei. Finansforetakene er forpliktet til å utlevere informasjon om din usikrede gjeld i henhold til gjeldsinformasjonsloven.

Hvorfor vises ikke alle kredittrammer/-kort, forbrukslån og faktureringskort som jeg har?

Vi henter all informasjon om din usikrede gjeld direkte fra de finansforetakene som har integrert seg mot oss. Manglende eller feilaktig informasjon om din gjeld kan skyldes at finansforetaket ikke har ferdigstilt sitt arbeid eller ikke leverer oppdatert informasjon til oss.

Vises det hvis jeg har innbetalt for mye på kredittkort?

Nei. Hvis du har innbetalt for mye på et kredittkort slik at du penger til gode, så vil ikke dette vises i gjeldsportalen. Saldo vil da vises som 0 da vi bare viser gjeld (dvs. hva du eventuelt har utestående).

Kan jeg legge inn en kredittsperre på meg selv?

Ja. På Datatilsynet sin nettside kan du søke på "kredittvurderer" oppe i høyre hjørne, og du vil da få opp en oversikt over kredittopplysningsselskaper som benyttes når finansforetak behandler kredittsøknader. Her kan du enkelt legge inn en sperre ved bruk av BankID, slik at det ikke blir utlevert kredittopplysninger når finansforetakene gjør oppslag. Kredittsøknader blir da normalt avvist. Du kan ikke reservere deg/sperre for utlevering av gjeldsopplysninger når finansforetak gjør oppslag mot et gjeldsinformasjonsforetak.