Min gjeld - trygg tilgang

Vi er tilkoblet ID-porten som er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester. Det betyr at du kan logge deg inn med for eksempel BankID for å se gjeldsinformasjonen din så snart finansinstitusjonene begynner å levere denne informasjonen til oss.

Norsk Gjeldsinformasjon AS er underlagt Gjeldsinformasjonsloven, den nye personopplysningsloven, GDPR, og IKT-forskriften.

Sikkert

Gjeldsregister rett fra kilden

Vi lagrer ikke gjeldsinformasjon om deg, men henter den direkte fra finansforetakene.

Finansforetakene arbeider med å ferdigstille integrasjonen med oss og dine gjeldsdata vil være tilgjengelige så snart dette arbeidet er fullført.

Bank