Hopp til hovedinnholdet

Forbruksgjelden har økt med 2,9 mrd. hittil i år

Forbruksgjelden utgjør nå 163,3 mrd. som er en økning på 1,2 mrd. siden forrige måned. Utestående kredittkortgjeld økte med 0,9 mrd. siste måned, og 1,7 mrd. hittil i år. Kredittkortgjelden står for den største økningen.

Flere kredittkort som ligger på et bord.
- til tross for økningene i forbruksgjelden er det positivt å se at rentebærende kredittkortgjeld viser en liten nedgang siste måned, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.Foto: Shutterstock

Forbruksgjelden siste måned

1. mai var den totale forbruksgjelden i Norge på 163,3 mrd. som er en økning på 1,2 mrd. (0,7%) siste måned. Nedbetalingslån økte med 0,3 mrd. (0,3%) til 89,8 mrd. I samme periode økte bruk av kredittkort med 0,9 mrd. (1,3%). Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) økte med 1,0 mrd. (3,4%) og utgjør 30,0 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden falt med 0,1 mrd. (-0,2%) og utgjør 42,6 mrd.

- Bruk av kredittkort bidrar til fortsatt økning i forbruksgjelden. Det er imidlertid positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden viser en svak nedgang. Folk er med andre ord flinke til å betale det de skylder ved forfall for å unngå høye rentekostnader, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden er uforandret og utgjør 132,4 mrd.

Betalingskort utgjør 0,9 mrd. og er uendret fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 9,8 mrd. (6,4%). Nedbetalingslån har økt med 5,4 mrd. (6,4%) og kredittkortgjeld har økt med 4,5 mrd. (6,6%). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 1,4 mrd. (-3,2%), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 6,0 mrd. (25,0%). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 4,0 mrd. (3,1%) siste tolv måneder.

- de siste tolv månedene har både nedbetalingslån og kredittkortgjeld økt ganske mye, men vi ser at veksten i nedbetalingslån og rentebærende kredittkortgjeld har flatet ut siden nyttår. Dette kan tyde på at folk har tilpasset forbruket sitt til de økte prisene og rentene som har vært, sier Karstensen.

Kontakter

Portrett av Svein Ove

Svein Ove Karstensen

Daglig leder

Norsk gjeldsinformasjon

Vedlegg

Månedsstatistikk_mai_2024.xlsx

Flere artikler