Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen beskriver vi Norsk Gjeldsinformasjon AS' behandling av personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig for alle opplysninger om enkeltpersoner som behandles i vår tjeneste.